ასპ გრუპის  პარტნიორები სოფლის მეურნეობის დარგში არიან ტრაქტორის მისაბმელების ცნობილი მწარმოებლები თურქეთიდან:

  • გუთნები :

  • კულტივატორები:

  • საწამლები:

  • საწველი აპარატები:

  • სათიბი:

  • მულჩერები და ფრეზები:

  • ფოცხები:

  • სასუქის გამბნევი: